תפריט נגישות

סמל גיל בן עקיבא ז"ל

מאמר לזכרו - אבא


גיל בננו בכורנו, אשר אהבנוך.

החוטר הרענן שצמח מגזע משפחתנו הגדוע.

גם עליך עלה הכורת.

אביב בארץ ויום הזכרון בשער.

עוד מעט וימלאו שנתיים למותך,

והזמן שחולף אינו מקהה את הכאב.

עשרים שנות חייך נמחו כלא היו, רק שמך המשורטט

בבטון שבחצר מעיד שהיית פעם עלי אדמות.אבא

בניית אתרים: