תפריט נגישות

סמל אבירם ארנולדס ז"ל

מאמר לזכרו - אבאהייתי מנוע מבכי,

מלכת שפול

ויעידו הנערים

כי שמרתי חיוך

כל הזמן הזה.

כה יתום הבית

ואנחנו חיים

רק נותרנו חיוורים

וכל כך משתדלים

כל הזמן הזה

תם החורף הקייץ קרב

ים דמעות בי מלוח,

זר ורדים בידי

אל הקבר הולך

כל הזמן הזה

אבא

בניית אתרים: