תפריט נגישות

טוראי עמית יצחק אלכסנדר ז"ל

מאמר לזכרו - מפקד הצוות


עמית


עוד מעט וחלפו 4 שנים ועדיין מנקרת בראשי השאלה למה??

כבר בראיון הפתיחה אתך התרשמתי ממך כחייל רציני ואמיתי. לשאלתי למה דוקא גולני, ענית שיש לך בן דוד (נדב ז"ל) קצין בצנחנים ואתה רוצה ללכת בדרך עצמאית משלך.
זוכר אני איך באחת השבתות כשהצוות תפס את עמדות השמירה ב"בזק" סיירתי בין העמדות, וכשהתקרבתי לעמדתך ב"מגדל", שמעתי שירי סעודה שלישית. נהניתי למשמע שירה זו. המתנתי במקומי מס' דקות מחשש שמא אפריע לשירתך. משהתקרבתי שוחחנו על הטירונות, על החשש מטירונות היחידה, ועל רצונך להיות קשר מ"מ.
כשהגענו לטירונות היחידה בחרתי בך כקשר שלי, בשל הערכה כלפיך, הביטחון ביכולתך והרצון לבנות ולטפח אותך. לצערי זכיתי להכירך זמן מועט מדי ולא זכיתי לראותך מתקדם ומתפתח כמו שציפיתי. זכיתי להכיר את משפחתך וביחוד את הוריך, מהם למדתי והתחזקתי.


אזכור לעד

אילן

בניית אתרים: