תפריט נגישות

טוראי עמית יצחק אלכסנדר ז"ל

מאמר לזכרו - ידידה


כ' אדר ב' תשנ"הלילה טוב עמית

ולו לך כבר טוב עמית

אחרי הלילה שהמית

ואת הטוב המעיט

הלילה שהמיט

אסון.לילה טוב עמית

היית טוב עמית

גם אור הבוקר לא יחשוף

את מה שהתעמעם בסוף

והשברים שנאסוף

כבר לא יהיו שלם

שוב לא יבנו עתיד

הן אין להם חולם

אז לילה טוב

עמית.חגית פשחור

בניית אתרים: