תפריט נגישות

סמל אורי אילן ז"ל

הפתקים שנמצאו בבגדיו


פתק ראשון: "נקמה בנציגים בוועדת שביתת הנשק. אורי."

פתק שני: "חפשו בבגדים צוואתי. אורי."

פתק שלישי: "3.1.55 צוואה - הולכים להרוג אותי. תנקמו! תקברו אותי על יד גבי. אורי אילן."

פתק רביעי: "נקמה! באנשים שהיו עם או"ם 15/12. קצין או"ם מכירים"

פתק חמישי: "אורי אילן"

פתק שישי: "לא בגדתי. התאבדתי"

פתק שביעי: "תחפשו בבגדים"

פתק שמיני: "שלום - אורי אילן - נקם!"

פתק תשיעי: "כבר הרגו את כולם ואני מחכה לדין. אינני יודע כלום על היתר. תקברו אותי ליד גבי. נקם! אורי אילן. יש ניירות בבגדים."

בניית אתרים: