תפריט נגישות

סמל אורי אילן ז"ל

סיפור הנפילה בשבי


...רגע קל חלף, ושתי כיתות של חיילים סוריים שהיו ממוקמים במארבים קמו לסגור על החמישה... ג'קי לינד, האחרון בחוליה, היה הראשון לתפוס עמדת אש. הוא ראה כי חבריו מתרחקים ממנו 20-25 מטרים, עד שתופסים גם הם עמדת אש... ג'קי צפה בנעשה בשטח, וראה תנועה ממזרח למערב של הכוחות הסוריים... יעקובי הבחין בכוח אחר של הסורים... יוצא ועולה במדרון בו מצאו החמישה מסתור. הטבעת התהדקה מסביב לחמישה. ...באותו רגע ידע יעקובי כי החיילים הסוריים חיכו לחברי החולייה... המארב היה יעיל מאוד... האש שנורתה על החולייה היתה מארבעה כיוונים.
גם החיילים במוצבים ירו במקלעיהם... הקרב היה קצר. החוליה היתה בעמדות נחותות. אש הכדורים הנותבים הלכה והתקרבה אליהם והיה ברור שאפסו כל הסיכויים להיחלץ. הכדורים הנותבים המתקרבים אליהם סימנו כי הסורים יודעים מה מיקומם המדוייק של החמישה.
למרות האש קם יעקובי וקרא בערבית דבר מה... הקצין הסורי קרא לחוליה הישראלית להיכנע... יעקובי פנה לחבריו ואמר: "חבר'ה זהו זה. נקום ונרים את הידיים"...

בניית אתרים: