תפריט נגישות

סמל אורי אילן ז"ל

שיר לזכרואחי הקטוף

לא אשא

לא אשא

את הבכי היליל

של אחי שנקטף

ונזרק אל השביל:

ושרשו עודו לח,

ויכול להוליד.

ועלים לשגשג

ופרחים להורידאיך נקטפת, אחי,

איך נזרקת לשביל.

שרשך איך עקרו,

ונופך הטליל-

שכל רגל תוכל

טלטלך במזיד,

וכל יד-זדונה

עלעליך תשחית?עובר-ארח, רחים,

עובר-ארח , עצר!

נא אסף את אחי

הקטוף בדרכים.

אדמתו, אדמתו

הנה כאן היא בוכה.

נא-הובל את אחי

לשדו הברוכה.הנה כאן, הנה כאן

הם פצעי-העפר

שממנו לקחת, אחי,

לנכר.אל תגוע, אל תגוע,

הו, אחי. הנה בא

עובר-ארח רחים

שלבו לא אבן.הוא יוביל אותך...

שאג,

שאג אחי, כי ישמע.

הנהו, הנהו-

אחי, אל תגועאראלה אור

בניית אתרים: