תפריט נגישות

סרן ראובן אליעז ז"ל


לאות ולעדות כי
סרן
ראובן
אליעז
ז"ל
מ.א. 438731
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור

ביום ה-9 ביוני 1967, בעת הלחימה על תל פאחר, לא היתה יחידתו של סרן ראובן אליעז מיועדת לקחת חלק בקרב ההבקעה. תוך כדי הלחימה למד את המצב בשטח, אירגן מיספר זחל"מים שנעזבו, וביקש ממפקד החטיבה שתוטל עליו משימת הבקעה. סרן ראובן אליעז פרץ ליעד ממזרח בראש יחידתו. הוא נפצע, בעת שפרץ לתעלות ונאבק עם חייל סורי.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
9/6/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: